Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów oraz rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela działalności gospodarczej.

Czym jest rejestr przychodów oraz rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona sporymuznaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe i materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie uwzględnia informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów oraz wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Właściwy moment na wpisanietychinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie zawieratakżeinformacjina temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadzitakżedanychw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich wsparć należą m.in. te otrzymywanez funduszy unijnych .