Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Zalety

Uproszczona księgowość – korzyści? – Zalety

Prowadząc z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. z ogłaszania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do tych pozycji – jest to duże uproszczenie, co wiąże się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: www.znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Wady

Biuro Rachunkowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, a jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są dzielone pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach spółki.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Musisz dowiedzieć się więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji. 

Biuro rachunkowe – Co nas wyróżnia

Znalezienie odpowiedniego biura rachunkowego to poważne wyzwanie. Powierzenie innym osobom swoich firmowych danych i dokumentów wymaga zaufania — warto sprawdzić dokładnie potencjalną księgowość. Czy wiesz, co powinno wyróżniać dobre biuro rachunkowe?

https://www.infomo.pl/wozek-reanimacyjny-kluczowe-funkcje-korzysci-i-zastosowanie/

Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu
Przetwarzanie danych to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, wymagające zastosowania najwyższej jakości procedur ochronnych. Dlatego zanim wybierzesz konkretną księgowość, dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób zamierza chronić Twoje dane.

https://slowopisane.pl/wozek-reanimacyjny-kluczowe-funkcje-korzysci-i-zastosowanie/

Stały wgląd do dokumentów online oraz dostęp do Strefy Klienta

Gwarancja poufności danych i bezpieczeństwo – nasze usługi są ubezpieczone polisą OC

https://www.dziennikwiadomosci.pl/aspekty-charakterystyczne-wozka-do-reanimacji/

Nowy wymiar biznesu
Wykwalifikowany zespół specjalistów, których wyróżnia wiedza i rzetelność
Pomoc prawna przy zakładaniu działalności
Możliwość odbioru, jak i dostarczenia Twoich dokumentów, na terenie Trójmiasta i jego okolic
Jestem licencjonowaną Księgową z ponad 15-letnim doświadczeniem, Twoją firmą zajmę się osobiście. Moje Biuro Księgowe świadczy kompleksową obsługę księgową i kadrowo płacą. Obsługuję spółki z o. o., spółki cywilne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Pracuję na nowoczesnym i aktualnym oprogramowaniu .

https://zaopiniuje.pl/wozek-reanimacyjny-kluczowe-funkcje-korzysci-i-zastosowanie/

To co wyróżnia „Biuro Rachunkowe” na tle konkurencji to gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług, powierzając mi księgowość swojej firmy, zyskujesz pewność i spokój, możesz skoncentrować się na rozwoju biznesu. Od pierwszego spotkania masz kontakt tylko ze mną (nie zatrudniam stażystek ani praktykantek).

https://fajnyportal.com.pl/wozek-do-resuscytacji-kluczowe-aspekty-zalety-i-zastosowanie/

Dlaczego warto oddelegować księgowość?
Otrzymujesz opiekę wykształconych i doświadczonych specjalistów
Oszczędzasz, nie ponosząc kosztów tworzenia stanowiska pracy i archiwizacji
Obsługa całkowicie online – nie musisz być ,,na miejscu”, by załatwić sprawę
Nie ponosisz dodatkowej odpowiedzialności – biuro posiada ubezpieczenie

https://tekstownia.com.pl/wozek-reanimacyjny-kluczowe-funkcje-korzysci-i-zastosowanie/

https://dobrepisanie.com.pl/wozek-reanimacyjny-kluczowe-funkcje-korzysci-i-zastosowanie/

https://piszemy24.pl/aspekty-charakterystyczne-wozka-do-reanimacji/

https://www.artykulownia.pl/wozek-reanimacyjny-kluczowe-funkcje-korzysci-i-zastosowanie/

https://centrumdowodzenia.com.pl/wozek-do-resuscytacji-kluczowe-aspekty-zalety-i-zastosowanie/

automatyczną rejestracją emerytalną

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, wymagane jest prowadzenie księgowości całkowitej. Oznacza to, że każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest rozbudowanym, bardzo skrupulatnymi sformalizowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Służy do analizy orazkontroli sytuacji przedsiębiorstwa – zarówno w danym momencie, jak i w konkretnym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, ale generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl


Przedsiębiorstwa, które prowadzą pełną księgowość, zobowiązane są między innymi do modelu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja pojawić się musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (ale nie tylko – również każda operacja bezgotówkowa),  która przechodzi przez firmę, jest rejestrowana. Zasadyewidencjonowania są dokładnie opisanemiędzy innymi w ustawach, dzięki temu wszystkie przediśebiorstwa korzystające z pełnej księgowości możemyprostoporównywać ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z określonymi standardami. Musimy pamiętać, iż pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim przeważnie doświadczone biuro księgowe. 

Księgowość firm – Przeczytaj żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Księgowość firm – Przeczytaj żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Oferujemyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w zakresie której wykonujemyczynności związane z założeniem a takżeprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, sporządzaniem dokumentacji i deklaracji podatkowych i wiele innych. Księgowość prowadzona w sposób fachowyorazskrupulatny to doskonały wybór, który umożliwiklientowi mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla przedsiębiorstwdostępne są w 3wariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla firm zawsze jest odpowiednioskrojona do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa oczekiwania, dostosujemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość przedsiębiorstwa utrzymaną na najwyższym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się te oto usługi i czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej otworzeniu,

Doradztwo przy otwieraniu spółki z o.o. (w tym, w szczególności podatkowe oraz rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,

Obsługa płacowa iZakład Ubezpieczeń Społecznych (aktualna obsługa pracownicza),

Przygotowywanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków ipozostałychinstytucji,

Sporządzanierocznychsprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje oraz objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Proponujemy3Pakiety usług księgowych. Dodatkowe informacje o pakietach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Świadczymy usługi księgowe oraz doradcze z zakresuaktualnej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  możnazałożyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed zawarciem umowy spółki powinniśmy przeanalizować kilka kwestii. Są to między innymi następującezagadnienia: Spisać umowę spółki z o.o. w modelu S 24 przez sieć czy wybrać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobligowany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyćefektywność działalności? Te iwiele innych zagadnieńprzybliży Ci nasz Zespół księgowy.

Prowadzenie podatków w spółce z o.o. – Sprawdź

Prowadzenie podatków w spółce z o.o. – Sprawdź – Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie

Obowiązek prowadzenia całkowitej księgowości obowiązuje każdego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy kto decyduje się prowadzić działalnośćwłaśnie w tej formie prawnej, musi mieć świadomość, iż nie będzie miał możliwości rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).


Spółka z o.o. nie wchodzi w skład grupy podmiotów, które majątąmożliwość. Księgowość w mniej skomplikowanej formie mogą prowadzić wszystkie osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne przez nie prowadzone, spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, a także osoby wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o umowy agencyjne a także umowy zlecenia. Do grona tego zaliczają się równieżniektóre osoby, które prowadzą wyjątkowe działy produkcji rolnej i osoby duchowne, które zrezygnowały z opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Pełna księgowość toprecyzyjnyoraz sformalizowany model ewidencji, za pomocą którego zdobywa się informacjena temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obliguje ona do ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego a także każdej, nawet najmniejszej kwoty pieniężnej, która przepływa przez przedsiębiorstwo. Właściciel spółki z o.o. ma takżewymóg przygotowywania dokumentów, takich jak rachunek zysków i strat, bilans, dane dodatkowe i na ich podstawie spisywać sprawozdanie finansowe.Dokumenty te należy złożyćwe właściwymczasiewe właściwym co do siedziby przedsiębiorstwa Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejestrowym.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. to złożone obowiązki,tak te proste, jak i te znacznie trudniejsze. Istniejejednak pewne rozwiązanie w tej sytuacji, a mianowicie skorzystanie z usług biura księgowego. Decyzję tą musimy poprzeć złożoną analizą wszystkich biur, które proponują tego typu usługi. Niewątpliwe jednak jest to, iż biuro księgowe sprawniei w zupełnościfachowo zajmie się każdym powierzonym zadaniem. Najtańsza księgowość w Polsce

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów oraz rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela działalności gospodarczej.

Czym jest rejestr przychodów oraz rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona sporymuznaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe i materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie uwzględnia informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów oraz wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Właściwy moment na wpisanietychinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie zawieratakżeinformacjina temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadzitakżedanychw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich wsparć należą m.in. te otrzymywanez funduszy unijnych .

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zapraszamy

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księgę musimy prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizycznieorazcyfrowo.

Elektronicznametoda jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymizasadami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób staranny,klarownyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być sporządzony w języku polskim , a treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnaznajdować się w miejscu prowadzonej działalności lub w siedzibiefirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą wykorzystywaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KPiR:

Rejestr przychodów i rozchodów to wielokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta to też prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Rejeste przychodów i rozchodów – dla kogo jest obowiązkowy?

Do prowadzenia księgi przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać wszystkie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będące w posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto z działalności nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To najprostszy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów pozwala sprawdzić zobowiązania podatkowe twojej firmy. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze księgowympowierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie rejestru przychodów i rozchodów stanowi jedynie część naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług rachunkowychobejmuje:

-Bieżąceksięgowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy i VAT i sporządzanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Początkującybiznesmeni mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów oraz rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych tudzież umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładowych majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemulub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodzątakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z obowiązkuprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć przynajmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być wpdrożone. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Sprawdź

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to niejednokrotniedużykłopot dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to również prowadzenie rejestru przychodów a także rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Księgi przychodu oraz rozchodu zobowiązane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszyrodzaj ewidencji, który używany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów oraz rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe danej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów stanowi raptemczęść naszej oferty, apełenwachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych a także wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporzadzanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.